service av daisy wheel

Årlig service på Daisy Wheel

Just nu utför vi den årliga servicen hos de som köpt en Daisy Wheel av oss och har serviceavtal. 

Det är trevligt att se hur uppskattade dessa maskiner är och vissa ser nästan ut som nya trots flitig användning under flera år.