Klassningsplaner Brandklassning

Klassningsplaner

Ni vet väl om att vi också hjälper till med klassningsplaner gällande brandfarliga ämnen.

Om ni hanterar brandfarlig gas, vätska eller ånga där en explosiv gasblandning kan bildas, skall ni göra en klassningsplan.

För att göra en klassningsplan görs en genomgång av anläggningen som leder fram till en riskanalys. Utifrån den görs åtgärder för att minska riskerna. Därefter görs en klassningsplan enligt den europeiska standarden EN 60079-10 (tidigare SS-EN 600-79).

I huvudsak delar man in utrymmena i olika zoner beroende på hur de brandfarliga ämnena hanteras i utrymmet.

Zonerna är uppdelade i tre varianter.

Zon 0 är områden där explosiv gasblandning i princip alltid förväntas förekomma.

Zon 1 är områden där explosiv gasblandning förekommer i begränsad omfattning vid normal drift.

Zon 2 är områden där explosiv gasblandning förekommer sällan eller kortvarigt.

Känner ni er tveksamma vad gäller klassningsplaner för brandfarliga ämnen så tveka inte att höra av er. Vi hjälper er.