Möller Bil, Eskilstuna

Ny anläggning till Möller bil, Eskilstuna

Är du intresserade av våra skräddarsydda lackeringsanläggningar med dess utrustningar så är detta något för dig. Här berättar vi om en fulladdad, ny anläggning på Möller bil.

Arbetet med den nya lackeringsanläggningen har pågått under tiden som två etapper av ombyggnaden pågått.
Den första etappen berörde plåt och spackling som de gör i plåtverkstaden.

Plåtverkstaden innehåller nio stycken plåtzoner med Bolests egen-designade spackelskåp, eluttag med 16 ampere med frånluft. Processventilationen PVO2 matar alla zonerna med tilluft och frånluft. Varje zon är har LEDplattor i taket som ger 1 000 lux.

Den andra etappen gällde slip & lackering på sliparbetsplatserna. Det finns fyra plus en arbetsplatser. De fyra är förarbetszoner innan objekten ska in i lackboxarna. Den sista är en extrazon för lösa delar.

Det finns nio Rupes paneler som alla är kopplade till en Rupes dammsugarcentral. Dammsugaren är placerad i ett tekniskt rum för att eliminera ljudet från den så att dess ljud inte stör produktionen.

Explosionssäkert
Dammsugarcentralen har Atex-godkända turbiner vilket innebär att de är explosionssäkrade för bland annat aliminiumarbete.

I själva lackboxen finns dubbla rader med LEDbelysning på både väggar och tak.
Golvet är utrustad med ett popup-golv. Lyftbord från Herkules är centrerat i lackboxens mitt. Det innebär att bilarna kan lyftas horisontellt. Sänkfunktionen är användbar när exempelvis taket ska lackeras.

Lackboxen är också utrustad med ett torksystem från QAD som sitter i de fyra hörnen. Dessa ökar prestandan avsevärt i lackboxen.

Boxen har också en värmeväxlare med renblåsningssystem som återvinner värmen, men inte luften. Systemet kräver inte rengöring lika ofta som många andra liknande system.I blandrummet hittar vi mängder av färgrumsutrustning för att kunna göra ett bra arbete i lackboxen. Det är för både färgblandning och tvätt, samt rengöring av sprutpistoler med tillhörande utrustning.

Reportaget som PDF Svenska

Reportaget som PDF Norsk