QAD™ Quality Drying System

QAD™ Quality Drying System

Junair QAD™-systemet kan levereras till de flesta fabrikat av sprutlackeringsboxar. Du kan nu öka prestanda hos din befintliga sprutlackeringsbox dramatiskt när du investerar i den nya QAD tekniken.

Junairs QAD™-system har bred acceptans som det mest effektiva systemet för hjälpluftrörelser som finns för att snabba upp torkningen av vattenspädbara färger. Baslacker kan torkas med en avluftningsprocess på 7 minuter per applikation, oberoende av antalet lackerade paneler.

Denna dramatiska reduktion av torktiden (du spar c:a 18 minuter) betyder att vattenspädbara baslacker kan användas utan produktivitetsförluster, jämfört med lösningsmedelsbaserad baslack. Billackerare kan nu uppnå miljöfördelar och bibehålla produktiviteten.

Vattenspädbara baslacker genomtorkas jämnt i en operation utan problem med ytfilmer. QAD™-systemet är helautomatiskt och enkelt att använda. Den automatiska, förprogrammerade QADs-cykeln ger en enhetlig process som ser till att vatten inte lämnas inbäddat i färgfilmen. Detta reducerar risken för reklamationer, och lackeraren kan lackera över baslacken fullt förvissad om att den är torr.

Du får det renast möjliga arbetet. QADs lufttillförsel har ett högeffektivt filter (10 μ) och automatiska dörrar som stängs över QADs-munstyckena så att systemet hålls rent och fritt från föroreningar av översprayning när det inte används.

  • Åtta ställbara munstycken.
  • Eliminerar statisk uppladdning.
  • Levereras till de flesta fabrikat av sprutlackeringsboxar.
  • Ökar prestandan hos din befintliga sprutlackeringsbox.
  • Kan levereras med jonisering.

QADs produktionsfördelar

Jobb per vecka203040506070
Insparad avluftningstid – vattenspädbart (timmar)6912151821
Insparad torktid (timmar)57,51012,51517,5
Totalt insparad tid i sprutboxen (timmar)1116,52227,53338,5

Högre produktivitet blir resultatet under förutsättning att lackverkstaden kan använda tiden till att utföra flera jobb.

För mer information

Bild på Niklas Dahl

Niklas Dahl

Lager- och orderadministratör
+46 340-20 11 26
niklas.dahl@bolest.se
Musik: Allt beroende på humör
Film: Trainspotting