Behovsanlays

Behovsanalys

Först görs en analys av vilka behov ni har idag och de kommande åren. Hur skulle flödena kunna se ut för att få arbetet effektivt, ergonomiskt och enklast.