projektering

Projektering

Vem gör vad och när. Här bestämmer vi hur processen ska gå till så att allt kan göras på smidigaste sätt och utan kostbara stopp eller avbrott i arbetet.