Sveno Zero ökar produktiviteten

Møller Bils nya skadecenter har antagit ett nytt koncept för lackering som kommer att minska energiförbrukningen med upp till 65%:
– Det här är hållbarhet i praktiken, berättar Asgeir Elvstedt, VD för Bolest.

Asgeir-Elvstedt-_Morten-Dyroy_Dan-Inge-Vatne-Steine

– Utvecklingen av den här lösningen har pågått i ungefär ett år, säger Asgeir Elvstedt i Bolest (f.v.), samt Morten Dyrøy och Dan Inge Vatne Steine i Møller Bil Skadesenter Bergen till MotorBransjen.no.

I augusti förra året skrev MotorBransjen.no att Møller Bil Bergens nya liten småskadecenter vid Kokstad skulle vara ett resultat av en utvecklingsprojekt i samarbete mellan Møller Bil och några av deras leverantörer.

Målet var bland annat att minimera energiförbrukningen, men Møller Bil var hemlighetsfulla och ville inte avslöja detaljer om den nya anläggningen.

Nu står det klart att Møller Bil i samarbete med Bolest, som är en del av Holgers-gruppen, har utvecklat ett nytt koncept för lackverkstäder med separata boxar för lackering och torkning.

Syftet är att undvika den onödiga energiförbrukning som uppstår i en box som går upp och ner i temperatur flera gånger varje dag. Dessutom går verkstaden bort från gas som värmekälla, och över till elektrisk energi.

Møller Bil utmanade Bolest att utveckla ett system för lackering och torkrum med låg energiförbrukning och miljömässigt avtryck. Resultatet blev en lackbox och torkrum med en dörr emellan, så att temperaturen inte behöver höjas och sänkas mellan varje arbete.

Energikrävande process

– Det vanligaste i dag är att kombiboxar används för lackering där både lackering och torkning sker i samma box, säger den VD:n och huvudägaren i Bolest, Asgeir Elvstedt till MotorBransjen.no. Han förklarar att det är själva lackerings- och torkprocessen som är mest energikrävande under en skadereparation:

– Under lackeringen sprayas föremålen med en temperatur på runt 22 grader. Då ska boxden värmas upp till mellan 60 och 80 grader så snabbt som möjligt för torkningen. Denna temperatur bibehålls bara i några minuter, innan kabinen töms på all uppvärmd luft.

– Det här är en väldigt energikrävande process, med stor potential för både miljömässiga och ekonomiska besparingar, säger Elvstedt.

Värms upp en gång om dagen

Lösningen som har använts på Møller Bils skadecenter i Bergen har fått namnet Sveno Zero. Elvstedt hävdar att energiförbrukningen av lack och torr nu minskar med upp till 65 procent. I processen flyttas bilar och lösa delar från lackboxen och in i ett eget torkskåp. Detta skåp värms endast en gång om dagen och går huvudsakligen på återcirkulerande luft. Endast 5-10 procent av luften ersätts med frisk luft – även här återvinns värmen från frånluften.

Det gör att lackboxen kan användas direkt nya uppdrag. Du har rätt temperatur för målning och medan det tidigare jobbet torkas kan du lacka nya föremål i lackboxen, säger Asgeir Elvstedt till MotorBranjsen.no.

– Detta ger ett större utnyttjande av anläggningen och ökad produktivitet.

Ekonomisk besparing

Enligt beräkningar utförda av Møller Bil och Bolest förbrukar en traditionell kombibox uppvärmd med eldningsolja 188 kW per skada, en kombibox med direktgas 154 kW, medan en kombibox med direkteldad gas, värmeåtervinning på 70% och energibesparingen blir 109 kW per skada.

Den nya lösningen med en lackbox och en torkbox med elvärme och ventilation anpassad efter materialförbrukning, ska ha en energiförbrukning på 30 kW per skada.
– Det innebär en minskning av energiförbrukningen som vi aldrig sett tidigare, säger Elvstedt och tillägger:
– Minskad konsumtion innebär ekonomiska besparingar. Storleken av dessa är naturligtvis beroende av energipriserna. Med de höga priserna man har idag blir kalkylen väldigt bra.

– Men lika viktiga – om inte viktigare – är de miljömässiga konsekvenserna av minskade utsläpp, säger han.
– Jag tror att det här lugnt kan kallas ”hållbarhet i praktiken” och att det sätter en ny standard för bilverkstäder.

Møller Bil nya skadecenter i Bergen är först ut med det nya systemet.

Standard för nya anläggningar

Standard för flera anläggningar
– Vi är nöjda med de resultat vi redan sett i den nya process vi har valt till anläggningen i Bergen, säger Kurt Eskevik, chef för Møller Bil Skade.

– Jag utesluter inte att det här blir en standard vi vill ha på fler anläggningar framöver. Vi tror att vi har uppnått det vi satt upp som mål för det här projektet, säger Eskevik.

Efter att den första Sveno Zero-anläggningen tagits i drift vid Møller Bil Skadesenter Kokstad kommer det även till Møller Bils nya skadeanläggning vid Alna i Oslo.

– Vårt mål är att skapa en hållbar reparationsprocess för bilskador, genom både minskad energiförbrukning och miljöavtryck. Tidigt såg vi att lackeringsprocessen var platsen att börja, säger Møller Bil Skade chef, Kurt Eskevik till MotorBransjen.no.

Ett år

– Utvecklingen av den här lösningen har pågått i ungefär ett år och passar väl in i Bolests koncept som redan innan detta fanns bland marknadens mest energieffektiva, säger Asgeir Elvstedt.
– Vi har medvetet inte sagt något om de nya lösningarna tills vi har en anläggning i full drift.

– Förväntningarna på produktserien är höga och lanseringen ligger också helt rätt i tiden, tillägger han.

Elvstedt berättar att Sveno-anläggningarna utvecklas och produceras av Bolests anläggningar i Varberg i Sverige och Andebu i Norge.

Denna artikel är tidigare publicerad på MotorBransjen.no