Takhuv tillverkad av Bolest på World of Volvo, Göteborg

Takhuven blev kronan på verket

Den nya anläggningen ”World of Volvo” i Göteborg har i dagarna fått en takhuv. Takhuven är 2,2 meter bred och 5,5 meter lång.

Ventilationen har ett luftflöde på upp till 70 000 kubikmeter per timme och är dimensionerad för att kunna hantera stora mängder luft för att ventilera den stora anläggningen. Gallren är tillverkade av aluzink av typen YGIG från ABC-vent i Borås. Takhuven är beställd av Brion Göteborg.

Ventilationen är avgörande för att säkerställa en god inomhusmiljö. Den hjälper till att ta bort föroreningar och fukt från luften, vilket förebygger allergier och andra hälsoproblem.

World of Volvo är en spännande ny destination i Göteborg som erbjuder något för alla. Öppningen är planerad till april 2024. Anläggningen är tänkt som en plats där människor kan lära sig mer om Volvos historia och framtid, och där de kan uppleva Volvos produkter och innovationer på ett interaktivt sätt.